Liên lạc:

Dạ Lan

714 - 336 - 0694

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

<BGSOUND SRC="Background0.wma" LOOP="99">

 

 Dạ Lan Band  thân mến chào các bạn 

Click các Box bên tay trái, để t́m hiểu ban nhạc DạLanBand.

Bạn sáng tác nhạc muốn làm ḥa âm, bạn làm thơ muốn phổ nhạc, bạn muốn học sáng tác ca khúc, bạn chơi nhạc cần mua midi files, bạn hát hay muốn thâu CD: 

www.quoctoan.com

Shows Ca Nhạc của Dạ Lan Band:  2010   2009   2008   2007   2006   2005

Dạ Lan: Hoa Biển - Anh Thy - Video: 6ituVKiGd4I

Dạ Lan: Sao Rơi Trên Biển - Nguyễn Vũ - Video: qC46WhBfcEA

Dạ Lan: Xuân Yêu Thương - LV Quỳnh Giang  video: Z3mI4iKa7UU

Dạ Lan: Chúc Xuân - Thanh Sơn  video: MlosreA9lWU

Dạ Lan: Chàng Là Ai - Nguyễn Hữu Thiết  video: http://youtu.be/HGKOljAwi2E

Dạ Lan: Có Những Người Anh - Vơ Đức Hảo  video: 4AOFgFmfwaM

Dạ Lan: Lá Thu Vàng Rơi  video: http://www.youtube.com/watch?v=tI32ZuzlOm8

Dạ Lan: Lễ Dâng - Lm Mộng Huỳnh  video: http://youtu.be/p1RrfedfjfY

Dạ Lan: Lời Thiêng - Xuân Tưởng   video: http://youtu.be/7VUMjYwrCio

Dạ Lan: Tưởng Nhớ Đại Tá Đào Bá Phước - Nhạc sĩ Lê Dinh

===================================================================

 

This site was last updated 07/25/13