Home Page

Ban Nhạc Mc và Ca Sĩ

Nhạc Dạ Lan Sáng Tác

Recording Studio

Nhạc QLVNCH

Liên lạc:

Tel (714) 895-7182

Cell (714) 336-0692.

dalanband@hotmail.com

<BGSOUND SRC="Background3.wma" LOOP="99">

Click các Box bên tay trái, để t́m hiểu ban nhạc: DạLanBand. Bạn sáng tác nhạc muốn làm ḥa âm, bạn làm thơ muốn phổ nhạc, bạn muốn học sáng tác ca khúc, bạn chơi nhạc cần mua midi files, bạn hát hay muốn thâu CD: www.quoctoan.com  

 Hội Ái Hữu BàRịa - Xuân Canh Dần 2010  

March 10, 2010 - Palace 1 Restaurant.

Ban Nhạc 1ManBand Quốc Toản

Shows Ca Nhạc của Dạ Lan Band:  2010  2009  2008  2007  2006  2005

==================================================================

 

This site was last updated 01/15/12

1